Lækage på Hune vandværk

Lækage på Hune vandværk

Stort vandspild

Vi blev kontaktet af Hune vandværk, som havde et vandspild på 3 m2 pr. time.

Vi aftalte med driftleder, Jens Jørgen, at vi hurtigst muligt ville hjælpe med opgaven, og snakkede med ham om, at de selv kunne lukke stikveje af for at "grov" lokalisere skaden.

Sommerhus område

Han ringede og fortalte, at det drejede sig om 10-12 sommerhuse, hvor der skulle lukkes for vandet.

Vandrørene tømmes for vand

Alle vandrørene skulle tømmes for vand, for at vi kunne putte gas i rørene i stedet for.

Skade fundet

Vi sporede skaden samme dag om formiddagen og den blev udbedret inden middag. Bruddet på vandrørene blev fundet under en grusvej.

Drone hjalp med lækagesporingen

15 februar 2023

Vi har haft vores drone i luften over Saltum. Her skulle vi hjælpe fjernvarmeværket med at finde lækager på deres ledningsnet.

Rul til toppen